Om webbplatsen

Patentbesvärsrätten (PBR) har upphört. Från och med den 1 september 2016 handlägger Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen i princip samtliga landets immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål och ärenden.

Läs mer om Patent- och marknadsdomstolarna

Om Patentbesvärsrätten

Patentbesvärsrätten var en fristående specialdomstol som efter överklagande överprövade Patent- och registeringsverkets beslut i ärenden om patent, varumärken och mönster samt namn och utgivningsbevis. Domstolen överprövade också Statens jordbruksverks beslut i ärenden om växtsortsskydd.

Avgöranden på webbplatsen

En del av Patentbesvärsrättens domar och beslut tillhandahålls på denna webbplats. Domstolens alla avgöranden från 1991 och framåt är tillgängliga, och därutöver ett mindre antal avgöranden från 1989. Sekretessbelagda uppgifter är inte återgivna och uppgifter om privatpersoner är avidentifierade.
Alla avgöranden återges i textformat. För mål avgjorda fr.o.m. 2010 finns dessutom en pdf-fil av avgörandet att ladda ned.
Stockholms tingsrätt reserverar sig för att det kan förekomma fel och ofullständigheter i materialet på Internet.
I mål avgjorda fr.o.m. år 2007 kan underinstansens beslut laddas ned som en inskannad pdf-fil. Övriga avgöranden på denna webbplats saknar detta beslut och andra bilagor som tillhör avgörandet. En kopia av det överklagade beslutet kan beställas från den myndighet som har meddelat beslutet, vanligen Patent- och registreringsverket (PRV), med angivande av myndighetens ärendenummer som anges här i målregistret.

Ansvar för webbplatsen

Vid frågor som rör de publicerade avgörandena, kontakta Stockholms tingsrätt, tel. 08-561 650 00 eller via e-post stockholms.tingsratt.adm@dom.se.