Om webbplatsen

Marknadsdomstolen (MD) har upphört. Från och med den 1 september 2016 handlägger Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen i princip samtliga landets immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål och ärenden.

Läs mer om Patent- och marknadsdomstolarna

Om Marknadsdomstolen

Marknadsdomstolen var en fristående specialdomstol som handlade bl.a. mål och ärenden enligt konkurrenslagen (2008:579) samt mål i fråga om marknadsföring.

Avgöranden på webbplatsen

En del av Marknadsdomstolens domar och beslut tillhandahålls på denna webbplats. Samtliga domar mellan 2000 och 2016 är tillgängliga, och därutöver slutliga beslut från 2013. Sekretessbelagda uppgifter är inte återgivna och uppgifter om privatpersoner är avidentifierade.
Stockholms tingsrätt reserverar sig för att det kan förekomma fel och ofullständigheter i materialet på webbplatsen.

Ansvar för webbplatsen

Vid frågor som rör de publicerade avgörandena, kontakta Stockholms tingsrätt, tel. 08-561 650 00 eller via e-post stockholms.tingsratt.adm@dom.se