Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

P 87-360
1990-11-14
1991-01-14
Flyttbart tempereringssystem för infusionslösningar
1987-11-03
-
-
8406229-8
-
-
-
-
-
-
-
patent
avslag
-
sökande
BR, NO, AW, Bo, ÖT
Albihns Patentbyrå AB, H.
-
-
-
-
-
-
-