Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

P 85-048
1990-11-08
1991-01-08
Sätt att värmebehandla kolstål och legerade stål
1985-02-11
-
-
7510504-9
-
-
-
-
-
-
-
patent
bifall
övrigt
invändare
Ugnsbolaget Tabo KB och AGA AB
Nyberg, Bengt Carminger, Uusitalo & Nyberg Patentbyrå AB
-
L'air liquide, Societe anonyme pour l'etude et l'exploitation des procedes Georges Claude
Awapatent AB
-
-
-
-