Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

03-280
2005-05-18
2005-07-19
Registrering av varumärket BARNRADION.
2003-11-07
-
-
00-09689
2003-09-05
-
-
-
Särskiljningsförmåga
-
13 § varumärkeslagen (1960:644)
varumärke
avslag
intressant
sökande
Sveriges Radio AB
GROTH & CO KB
-
-
-
-
Lika med PRV har PBR funnit att märket BARNRADION i sig saknar för reg. erforderlig särskiljningsförmåga för de tjänster i form av bl.a. underhållning i form av radioprogram i klass 41 som märket avser. Den bristande särskiljningsförmågan har inte ansetts avhjälpt genom användning.
-
DOMSLUT

Patentbesvärsrätten bifaller inte överklagandet.

YRKANDE M.M.

Sveriges Radio AB har i Patentbesvärsrätten vidhållit ansökningen.

Till grund för sin talan har bolaget hållit fast vid att det sökta märket BARNRADION genom användning förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.

Bolaget har till utveckling av sin talan anfört bl.a. följande. Det sökta märket har använts som kännetecken för radioprogram och radiosändningar så länge Sveriges Radio AB har sänt barnprogram i radio. Som programtitel har märket använts i över 30 år. I slutet av 2000 har sändningar även påbörjats via Internet. BARNRADION sänds numera i tre kanaler och har på vardagar ca 636 000 lyssnare. Det har vid lyssnarundersökningar framkommit att 35 % av radiolyssnarna ansåg att BARNRADION var ett viktigt radioprogram.

Bolaget har givit in viss ytterligare utredning för att visa användningen av märket.

DOMSKÄL

Lika med Patentverket finner Patentbesvärsrätten att det sökta märket BARNRADION i sig saknar för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de varor och tjänster med avseende på bl.a. radioutsändning som omfattas av ansökningen.

Utredningen i målet visar inte att den bristande särskiljningsförmågan avhjälpts genom användning.

Överklagandet kan därför inte bifallas.

Per Carlson Jeanette Bäckvall Ulf Hallin

Referent

Enhälligt

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

LC
Visa mer Visa mindre