Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

P 86-100
1990-12-28
1991-02-28
Roderrotor för vattenfarkoster och flytapparater.
1986-02-07
-
-
7909319-1
-
-
-
-
-
-
-
patent
avslag
övrigt
sökande
Firma Jastram-Werke GmbH KG
Westman
-
-
-
-
-
-
-