Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

14-010
2016-02-22
2016-04-23
Tilläggsskydd för läkemedel
2014-02-05
-
-
1090012-4
2013-12-04
-
-
-
-
-
-
patent
avskrivet
övrigt
sökande
GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
Jeanette Jakobsson
-
-
-
-
-
-

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 4 december 2013 (tilläggsskydd nr 1090012-4)

---------

Sedan GlaxoSmithKline Biologicals S.A. överklagat PRV:s beslut har bolaget återkallat överklagandet.

Patentbesvärsrätten fattar följande

BESLUT (att meddelas 2016-02-22)

Patentbesvärsrätten avskriver målet från vidare handläggning. PRV:s beslut står därmed fast.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga (Formulär B)

Eva Ekroth

Prot. uppv. YS

EE
Visa mer Visa mindre