Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

14-029
2016-02-22
2016-04-23
Tilläggsskydd för läkemedel
2014-03-20
-
-
1390038-6
2014-01-21
-
-
-
-
-
-
patent
avskrivet
övrigt
-
Amgen Inc.
Jeanette Jakobsson
-
-
-
-
-
-

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 21 januari 2014 (tilläggsskydd nr 1390038-6)

---------

Sedan Amgen Inc. överklagat PRV:s beslut har bolaget återkallat överklagandet.

Patentbesvärsrätten fattar följande

BESLUT (att meddelas 2016-02-22)

Patentbesvärsrätten avskriver målet från vidare handläggning. PRV:s beslut står därmed fast.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga (Formulär B)

Eva Ekroth

Prot. uppv. YS

EE
Visa mer Visa mindre