Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

14-073
2016-02-04
2016-04-05
Patent på "Eldledningssystem"
2014-07-02
-
-
1150113-7
2014-04-25
-
-
F41G1/30, G02B23/10
-
-
-
patent
avskrivet
övrigt
sökande
GS Development AB, 556091-0712
Jan Nilsson
-
-
-
-
-
-
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 25 april 2014 (patentansökan nr 1150113-7)

---------

Sedan GS Development AB överklagat PRV:s beslut har bolaget återkallat överklagandet.

Patentbesvärsrätten fattar följande

BESLUT (att meddelas 2016-02-04)

Patentbesvärsrätten avskriver målet från vidare handläggning. PRV:s beslut står därmed fast.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga (Formulär B)

Eva Ekroth

Prot. uppv. PR

Visa mer Visa mindre