Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

14-093
2016-05-27
2016-07-28
Patent på "Laminat samt förfarande för framställning av laminatet"
2014-08-05
-
-
1100638-4
2014-05-27
-
-
B32B25/04, B32B25/08, E04F15/10,E04F15/22
-
-
-
patent
avskrivet
övrigt
sökande
Ecorub AB
Urban Johansson
-
-
-
-
-
-

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 27 maj 2014 (patentansökan nr 1100638-4)

---------

Sedan Ecorub AB överklagat PRV:s beslut har bolaget återkallat överklagandet.

Patentbesvärsrätten fattar följande

BESLUT (att meddelas 2016-05-27)

Patentbesvärsrätten avskriver målet från vidare handläggning. PRV:s beslut står därmed fast.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga (Formulär B)

Eva Ekroth

Prot. uppv. AB

EE
Visa mer Visa mindre