Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

P 88-158
1990-12-28
-
Anordning vid lastbärare
1988-05-06
-
-
8602069-0
-
-
-
-
-
-
-
patent
avskrivet
övrigt
sökande
GH
Engström, Christer
-
-
-
-
-
-
-