Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

15-014
2016-07-06
-
Patent på "Metod för ruttplanering"
2015-02-11
-
-
1150530-2
2014-12-12
-
-
G01C21/34,G08G1/0968
-
-
-
patent
avskrivet
övrigt
sökande
Scania CV AB, 556084-0976
Eva Frendh
-
-
-
-
-
-
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 12 december 2014 (patentansökan nr 1150530-2)

---------

Sedan Scania CV AB överklagat PRV:s beslut har bolaget återkallat överklagandet.

Patentbesvärsrätten fattar följande

BESLUT (att meddelas 2016-07-06)

Patentbesvärsrätten avskriver målet från vidare handläggning. PRV:s beslut står därmed fast.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga (Formulär B)

Eva Ekroth

Prot. uppv. PR

EE
Visa mer Visa mindre