Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

15-040
2016-03-02
2016-05-03
Registrering av varumärket TABATA
2015-03-27
-
-
520.289
2015-03-12
-
-
-
Särskiljningsförmåga; Beskrivande; Generisk beteckning
-
1 kap. 5 § och 2 kap. 5 § varumärkeslagen (2010:1877)
varumärke
bifall
intressant
invändare
-
-
Råå Kiropraktor klinik & hälsa AB
-
-
Ordet tabata har ansetts vara beskrivande för viss typ av fysisk träning och har därmed saknat särskiljningsförmåga i förhållande till varor och tjänster med anknytning till fysisk träning.
-
DOMSLUT

Patentbesvärsrätten upphäver det överklagade beslutet och häver registreringen av varumärket TABATA (nr 520.289) såvitt avser datorprogram (nedladdningsbar mjukvara) och datorspel (mjukvara) i klass 9 och aerobiska träningstjänster, anordnande av festivaler för träningsändamål, anordnande av instruktioner för träningsändamål, anordnande av konvent för träningsändamål, anordnande av visningar för träningsändamål, arrangerande och hållande av träningskurser för unga människor, bokning av träningsanläggningar, coachning [träning], fysisk träning, hälso- och träningsklubbar, hälsoklubbstjänster [träning], handledning i fysisk träning, instruktion vid fysisk träning, konsultation avseende träning, konsulttjänster avseende utformning av träningskurser, organisation av träningskonferenser, övervakning av fysisk träning, professionella träningstjänster, rådgivning (yrkes- -) [utbildning eller träningsråd], skrivna träningskurser, tjänster för tillhandahållande av träningsutrustning, tjänster tillhandahållna av center för fysisk träning, träning, träning av idrottsledare, träning i fysisk utbildning, tränings- och fitnessträningstjänster, tränings- och motionsanläggningar, träningskurser, träningsrådgivningstjänster [fitness], träningstjänster avseende fitness, träningstjänster relaterad till hälsa och säkerhet, undervisning/utbildning avseende fysisk träning, upplåtande av anläggningar för hälsoklubbar [fysisk träning], upplåtande av instruktioner och utrustning avseende fysisk träning, upplåtande av träningsanläggningar för yngre personer, upplåtande av träningsanläggningar, upplåtande av utbildningstjänster rörande träning, utfärdande av utbildnings- och träningspris, uthyrning av sport- eller träningsutrustning samt yrkesrådgivning [utbildning eller träningsråd] i klass 41.

_______________________

YRKANDEN M.M.

MÅ har vidhållit sitt yrkande att registreringen av varumärket TABATA ska upphävas.

Råå Kiropraktor Klinik och Hälsa AB (bolaget) har, som Patentbesvärsrätten har uppfattat bolagets inställning, bestritt ändring.

MÅ har till grund för sin talan anfört att varumärket TABATA saknar särskiljningsförmåga.

Bolaget har inte anfört några omständigheter till grund för sin talan.

Till utveckling av sin talan i Patentbesvärsrätten har MÅ, utöver vad han har gjort gällande i PRV, anfört i huvudsak följande. En Google-sökning på ordet tabata ger ungefär tolv miljoner träffar varav närmare 160 000 av dem avser sidor skrivna på svenska. Ordet tabata är allmänt känt och används dagligen av tusentals svenskar för att beskriva träning och för att marknadsföra olika aktiviteter.

DOMSKÄL

En grundläggande förutsättning för registrering av ett varumärke är enligt 2 kap. 5 § varumärkeslagen (2010:1877) att varumärket har särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som det avser. Enligt

1 kap. 5 § andra stycket 1 samma lag kan bristande särskiljningsförmåga bl.a. bero på att ett varukännetecken endast består av tecken eller benämningar som i handeln visar varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning eller andra egenskaper.

Frågan i målet är om TABATA har särskiljningsförmåga i förhållande till de träningsrelaterade tjänster samt datorprogram, datorspel och operativprogram som ansökan avser.

Som PRV har anfört förekommer ordet tabata inte i något lexikon eller uppslagsverk. En sökning på ordet på internet ger emellertid många träffar. Ett mycket stort antal av träffarna avser intervallträning på visst sätt. Några av träffarna som Patentbesvärsrätten har fäst särskilt avseende vid är hänförliga till webbsidor inriktade på fysisk träning samt en webbsida tillhörande ett stort mediebolag (se exempelvis http://iform.se/traning/cirkeltraning/tabata-maxa-formen-pa-4-minuter, http://www.agh.friskissvettis.se/upload/internt/DOKUMENT/Tabatasml.pdf och http://www.tv4play.se/program/malou-efter-tio?video_id=2272000, åtkomst 2016-02-03). Därutöver definieras ordet, på Wikipedias engelska sida, som bl.a. en form av högintensiv träning. Sökresultatet visar att tabata är en typ av fysisk aktivitet som utmärks av intervallträning i korta pass. Sökningen visar också att det finns ett stort utbud av för denna träningsform särskilt anpassade nedladdningsbara datorprogram, bl.a. för tidtagning.

Patentbesvärsrätten anser att utredningen visar att tabata är ett allmänt känt begrepp för en särskild typ av högintensiv träning. Tabata saknar därmed särskiljningsförmåga i förhållande till de tjänster relaterade till fysiskt träning i klass 41 som registreringen avser. Som framgått ovan kan datorprogram användas vid utövande av denna träningsform. Sådana program kan även innefatta spelfunktioner. Tabata saknar vid dessa förhållanden även särskiljningsförmåga för datorprogram och datorspel i klass 9. På grund härav ska registreringen av varumärket TABATA hävas med avseende på de varor och tjänster i klass 9 och 41 som anges i domslutet.

TABATA besitter emellertid sådan särskiljningförmåga som erfordras för varumärkesregistrering avseende övriga varor och tjänster som omfattas av varu- och tjänsteförteckningen. Registreringen ska därför bestå såvitt avser dessa.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Jeanette Bäckvall, ordförande, och Patrik Rydman, samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski, referent. Enhälligt.

EE
Visa mer Visa mindre