Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

15-060
2016-03-16
2016-05-17
Registrering av varumärket NOX FINANS
2015-05-05
-
-
14-01870
2015-02-23
-
-
36
Förväxlingsbarhet; Tjänsteslagslikhet
-
2 kap 8 § 1 st. 2 varumärkeslagen (1960:644)
varumärke
avslag
övrigt
sökande
Nox Finans AB
Maria Nyrell
-
-
-
-
Det sökta märket NOX FINANS har ansetts förväxlingsbart med tidigare registreringar avseende gemenskapsmärken bestående av beteckningen NOX för vissa tjänster i klass 36.
-
DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

Nox Finans AB har vidhållit sin ansökan om registrering av varumärket NOX FINANS för samtliga sökta tjänster i klass 35 samt 36.

Nox Finans AB har hållit fast vid att varumärket NOX FINANS inte är förväxlingsbart med de motanförda gemenskapsvarumärkena NOX (nr 1112150) och NOX (nr 11259868) för sökta tjänster i klass 36.

Nox Finans AB har beretts tillfälle att utveckla sin talan men inte anfört något utöver vad som tidigare anförts under handläggningen i PRV.

DOMSKÄL

Patentbesvärsrätten delar PRV:s bedömning att de motstående varumärkena är förväxlingsbara. Överklagandet ska därför avslås.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, Jeanette Bäckvall, referent och Patrik Rydman. Enhälligt.

EE
Visa mer Visa mindre