Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

15-065
2016-02-23
2016-04-26
Giltighet av den internationella varumärkesregistreringen Coraltravel i figur
2015-05-15
-
-
1166878
2015-02-19
-
-
39, 43
Förväxlingsbarhet
-
2 kap. 8 § 2 varumärkeslagen (2010:1877)
varumärke
avslag
övrigt
sökande
ODEON TURIZM ISLETMECILIGI ANONIM SIRKETI
Bengt Eliasson
-
-
-
-
PBR har delat PRV:s bedömning att den internationella registreringen av varumärket Coraltravel i figur är förväxlingsbar med den enskilda firman CORAL SEA CHARTER med avseende på de tjänster som omfattas av det överklagade beslutet.
-
DOMSLUT

Patetentbesvärsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

ODEON TURIZM ISLETMECILIGI ANONIM SIRKETI har vidhållit att den internationella registreringen av varumärket Coraltravel i figur ska medges giltighet i Sverige även beträffande de tjänster i klass 39 där PRV ansett att den motanförda firman CORAL SEA CHARTER (nr 470717-7855) utgjort hinder på grund av liknande verksamhet.

Bolaget har åberopat samma omständigheter och utvecklat sin talan på samma sätt som i PRV.

DOMSKÄL

Patentbesvärsrätten delar PRV:s bedömning att det finns risk för förväxling mellan den internationella registreringen av varumärket Coraltravel i figur och den motanförda enskilda firman CORAL SEA CHARTER med avseende på de ifrågavarande tjänsterna. Överklagandet ska därför avslås.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, och Jeanette Bäckvall, referent samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski. Enhälligt.

EE
Visa mer Visa mindre