Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

15-071
2016-03-16
2016-05-17
Registrering av varumäket MTR EXPRESS i figur
2015-05-22
-
-
13-08049
2015-03-19
-
-
-
Medgivande
-
2 kap. 11 § varumärkeslagen (2010:1877)
varumärke
bifall2
intressant
sökande
MTR Express AB
Liselott Enström
-
-
-
-
Sedan innehavaren av en motanförd firma medgett registreringen och den andra motanförda firman har upphävts av Bolagsverket genom administrativ hävning så föreligger inte längre hinder mot registrering på de av PRV anförda skälen.
-
DOMSLUT

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och visar ansökningen åter till PRV för fortsatt handläggning.

YRKANDEN M.M.

MTR Express AB har i Patentbesvärsrätten vidhållit sin ansökan om registrering av varumärket MTR EXPRESS i figur.

MTR Express AB har till grund för sin talan här åberopat att innehavaren av den i PRV motanförda firman MTR Motor Aktiebolag (nr 556452-6829) har lämnat skriftligt medgivande till registrering av det sökta varumärket samt att den i PRV motanförda enskilda firman MTR taxi (nr 650101-8334) har upphävts genom beslut om administrativ hävning av Bolagsverket den 14 augusti 2015.

DOMSKÄL

Av utredningen i målen framgår att innehavaren av den motanförda firman MTR Motor Aktiebolag har lämnat sitt skriftliga medgivande till att MTR Express AB beviljas registrering av varumärket MTR Express i figur för de tjänster som ansökningen avser. Vidare framgår av utredningen att den motanförda enskilda firman MTR taxi har upphävts genom beslut av Bolagsverket den 14 augusti 2015. Det föreligger därmed inte längre hinder mot registreringen på av PRV anförda skäl.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Jeanette Bäckvall, ordförande och referent, Patrik Rydman samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski. Enhälligt.

EE
Visa mer Visa mindre