Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

15-099
2016-05-03
2016-07-05
Tilläggsskydd för läkemedel
2015-06-24
-
-
1490043-5
2015-04-24
-
-
-
-
-
-
patent
avskrivet
övrigt
sökande
Alcon Research, Ltd.
Camilla Lidén
-
-
-
-
-
-

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 24 april 2015 (tilläggsskydd nr 1490043-5)

---------

Sedan Alcon Research, Ltd. överklagat PRV:s beslut har bolaget återkallat överklagandet.

Patentbesvärsrätten fattar följande

BESLUT (att meddelas 2016-05-03)

Patentbesvärsrätten avskriver målet från vidare handläggning. PRV:s beslut står därmed fast.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga (Formulär B)

Eva Ekroth

Prot. uppv. YS

EE
Visa mer Visa mindre