Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

15-110
2016-03-02
2016-05-03
Registrering av varumärket CHEEZ RINGZ
2015-07-15
-
-
14-04439
2015-05-08
-
-
-
Särskiljningsförmåga; Felstavning; Misspelling
-
2 kap. 5 § varumärkeslagen (2010:1877)
varumärke
avslag
intressant
sökande
Orkla Confectionary & Snacks Sverige AB
Jonas Lundblad
-
-
-
-
Varumärket CHEEZ RINGZ har med avseende på chips och snacks i klasserna 29 och 30 inte ansetts skilja sig tillräckligt från den beskrivande beteckningen cheese rings för att ha den särskiljningsförmåga som krävs för registrering.
-
DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

Orkla Confectionary & Snacks Sverige AB (Orkla) har i Patentbesvärsrätten yrkat att varumärkesskydd även ska medges för varorna chips och snacks, huvudsakligen baserade på frukt, potatis eller ost, behandlade, i klass 29 samt ostsnacks huvudsakligen bestående av spannmål eller majs i klass 30.

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärket även för dessa varor har den särskiljningförmåga som krävs för registrering.

Orkla har till utveckling av talan anfört bl.a. följande. Det sökta märket är uppbyggt på varianter av orden cheese samt rings. Lydelsen CHEEZ RINGZ är påhittad av Orkla och inte tidigare känd som någon benämning av varors art eller beskaffenhet. I stället är märket en del av bolagets samlade grupp av varumärken som är uppbyggda på samma sätt.

DOMSKÄL

Varumärket CHEEZ RINGZ är en avsiktlig felstavning av orden cheese och rings. Beteckningen cheese rings (ostringar) får anses beskrivande för sådana chips och snacks i klasserna 29 och 30 som omfattas av ansökningen.

CHEEZ får anses vara en vanlig felstavning av det engelska ordet cheese och fonetiskt är uttalet i det närmaste identiskt. Att byta ut bokstaven s i rings mot ett z medför inte, varken visuellt eller fonetiskt, att beteckningen RINGZ på ett mera påtagligt sätt avviker från det generiska ordet rings. Inte heller sammantaget skiljer sig CHEEZ RINGZ i tillräcklig grad från den beskrivande beteckningen cheese rings för att märket ska anses besitta den särskiljningsförmåga som krävs för registrering. Överklagandet ska därför avslås.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Jeanette Bäckvall, ordförande och referent och Patrik Rydman samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski. Enhälligt.

EE
Visa mer Visa mindre