Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

15-116
2016-02-25
2016-04-26
Registrering av figurmärke
2015-07-30
-
-
07-01752
2015-05-18
-
-
-
Förväxlingsbart
-
2 kap. 8 § varumärkeslagen (2010:1877)
varumärke
avslag
övrigt
sökande
Högern i Sverige
-
-
-
-
-
Det sökta figurmärket har ansetts förväxlingsbart med en tidigare registrering.
-
DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

Högern i Sverige har vidhållit sin ansökan om registrering av ett figurmärke i form av en mörk blåsippa med sju kronblad för vissa tjänster i klass 41.

Högern i Sverige har, som Patentbesvärsrätten har uppfattat grunden för partiets talan, anfört att det sökta märket inte är förväxlingsbart med de motanförda varumärkesregistreringarna nr 387854 och 387147.

DOMSKÄL

Patentbesvärsrätten anser att det motanförda varumärket med registreringsnummer 387854 är det kännetecknet som kommer det sökta varumärket närmast. Prövningen av frågan om förväxling ska därför ske med utgångspunkt i detta märke.

Patentbesvärsrätten delar PRV:s bedömning att det föreligger till viss del likhet och till viss identitet mellan de tjänster som de motstående märkena omfattar och beaktar härvid att varumärkesregistreringen nummer 387854 även avser anordnande av lotterier.

Patentbesvärsrätten delar vidare PRV:s bedömning att det föreligger märkeslikhet mellan de motstående märkena.

Vid en helhetsbedömning finner Patentbesvärsrätten att det finns risk för förväxling mellan märkena. Överklagandet ska därför avslås.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Jeanette Bäckvall, ordförande, och Patrik Rydman samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski, referent. Enhälligt.

EE
Visa mer Visa mindre