Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

15-117
2016-02-25
2016-04-26
Registrering av figurmärke
2015-07-30
-
-
14-04738
2015-05-18
-
-
-
Förväxlingsbart
-
2 kap. 8 § varumärkeslagen (2010:1877)
varumärke
avslag
övrigt
sökande
Högerpartiet i Svenska Kyrkan
-
-
-
-
-
Det sökta figurmärket har ansetts förväxlingsbart med en tidigare registrering.
-
DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

Högerpartiet i Svenska Kyrkan har vidhållit sin ansökan om registrering av ett figurmärke i form av en blåsippa med sju kronblad i färgerna blått och gult, på en vit botten, för kläder, fotbeklädnader och huvudbonader i klass 25.

Högerpartiet i Svenska Kyrkan har, som Patentbesvärsrätten har uppfattat grunden för partiets talan, anfört att det sökta märket inte är förväxlingsbart med det motanförda varumärket med registreringsnummer 387854.

DOMSKÄL

Det som har förekommit i Patentbesvärsrätten ger inte anledning till någon annan bedömning än den som PRV har gjort. Överklagandet ska därför avslås.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Jeanette Bäckvall, ordförande, och Patrik Rydman samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski, referent. Enhälligt.

EE
Visa mer Visa mindre