Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

15-127
-
-
Upphävande av patent på värmeväxlingsmedium innefattande en syntetisk diesel
2015-08-27
-
-
1050518-8
2015-06-26
-
-
C09K5/10,C10L1/02,C10L1/08,F01P3/00
-
-
-
patent
-
-
sökande
Avantherm AB, 556826-7248
Håkan Yildirim och Michael Kitzler
-
EcoPar AB, 556597-9985
Lisbeth Egeröd
-
-
-
-