Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

15-132
2016-05-19
-
Byte av efternamn (Wasser)
2015-09-11
-
-
15-1990
2015-08-26
-
-
-
Särskilda skäl
-
11 § 1 st. namnlagen (1982:670)
namn
avslag
intressant
sökande
WSS
-
-
-
-
-
Särskilda skäl för namnbyte enligt 11 § namnlagen har inte ansetts föreligga.
-
DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

WSS har, som Patentbesvärsrätten har uppfattat henne, justerat namnförslagen i sin begäran om byte av efternamn till i första hand Wasser, alternativt S-Wasser, i andra hand Fearn, alternativt S-Fearn och i tredje hand Fearnli alternativt S-Fearnli.

WSS har till grund för sin talan anfört att det finns särskilda skäl för namnbyte.

WSS har utvecklat talan enligt följande. Hon har tidigare hos PRV beviljats byte av förnamn från M till W. Det blir för mycket att alltid underteckna med tre ”c” i S och det hade underlättat om namnet istället stavats ”S”. I efternamnet ska hennes mellannamn S ingå som en del. Hon ville byta efternamn till Wasser då hon har tillbringat tid i Wien och även haft en bekant där med efternamnet Wasser. Möjligen vill hon heta Wasser för att minnas sin vän.

DOMSKÄL

Patentbesvärsrätten delar PRV:s bedömning att de skäl som WSS har angett för sin begäran om namnbyte inte utgör sådana särskilda skäl som enligt 11 § första stycket namnlagen (1982:670) krävs för ytterligare namnbyte. Hennes begäran om namnbyte ska därför inte beviljas. Överklagandet kan således inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär C)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, Jeanette Bäckvall, referent, och Anders Brinkman. Enhälligt.

EE
Visa mer Visa mindre