Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

15-147
-
-
Patent på system för att hantera läkemedel
2015-10-12
-
-
0900507-5
2015-09-25
-
-
A61J7/00, G06F19/00
-
-
-
patent
-
-
sökande
Medcheck AB
Henrik Fehninger
-
1) Pharmatech AB, 2) EVRY Healthcare Solutions AB, 3) QualityPharma AB, 4) Inera AB 5) Center för eHälsa i samverkan, 6) CompuGroup Medical Sweden AB
4-5) Kent Sangmyr, 6) Jonas Westerberg
-
-
-
-