Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

15-149
2016-05-18
2016-07-19
Registrering av varumärket PRAKTIKERTJÄNST N.Ä.R.A.
2015-10-23
-
-
517.998
2015-10-02
-
-
16, 41, 44
-
-
-
varumärke
avskrivet
övrigt
sökande
Praktikertjänst Aktiebolag
Bengt Lindberg
-
-
-
-
-
-
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 2 oktober 2015 (varumärkesregistrering nr 517.998)

---------

Sedan Praktikertjänst Aktiebolag överklagat PRV:s beslut har bolaget återkallat överklagandet.

Patentbesvärsrätten fattar följande

BESLUT (att meddelas 2016-05-18)

Patentbesvärsrätten avskriver målet från vidare handläggning. PRV:s beslut står därmed fast.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga (Formulär B)

Eva Ekroth

Prot. uppv. JB

EE
Visa mer Visa mindre