Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

15-151
2016-02-03
2016-02-27
Byte av efternamn (Banda Diamond)
2015-10-30
-
-
15-5366
2015-10-09
-
-
-
avskrivning, återkallelse
-
namnlagen (1982:670)
namn
avslag
övrigt
sökande
AL
-
-
-
-
-
Förutsättning för PRV att skriva av ärendena från handläggning har förelegat då PRV haft fog för sin uppfattning att sökanden ville återkalla sina ansökningar.
-
RÄTTENS AVGÖRANDE

Patentbesvärsrätten avslår överklagandena.

YRKANDEN M.M.

AL har, som Patentbesvärsrätten uppfattar honom, i första hand yrkat att PRV:s avskrivningsbeslut ska undanröjas och att hans namnansökningar ska visas åter till PRV för fortsatt handläggning. I andra hand har han begärt att ansökningsavgifterna ska återbetalas.

Till grund för överklagandena har AL anfört följande. På grund av läs- och skrivsvårigheter tog han hjälp med att skriva till PRV. Mot hans egen vilja återkallades då de båda namnansökningarna. Det var aldrig hans avsikt att avbryta handläggningen hos PRV.

SKÄL

PRV har haft fog för sin uppfattning att AL ville återkalla sina ansökningar. PRV har därför haft rätt att skriva av ärendena från vidare handläggning. Eftersom PRV:s beslut är lagliga kan ansökningarna inte återförvisas för prövning i sak.

Det finns inte något lagligt stöd för att återbetala ansökningsavgifterna.

Överklagandena ska därför avslås.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 3 (Formulär C)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, Jeanette Bäckvall samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski, referent. Enhälligt.

EV
Visa mer Visa mindre