Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

15-152
2016-02-03
2016-02-27
Byte av förnamn (Antonio Andreas)
2015-10-30
-
-
15-5367
2015-10-09
-
-
-
avskrivning, återkallelse
-
namnlagen (1982:670)
namn
avslag
övrigt
sökande
AL
-
-
-
-
-
Förutsättning för PRV att skriva av ärendena från handläggning har förelegat då PRV haft fog för sin uppfattning att sökanden ville återkalla sina ansökningar.
-
Se mål nr 15-151 Visa mer Visa mindre