Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

15-161
-
-
Upphävande av patent på metod och anordning för tillförsel av gas, eller en blandning av gaser, till ett fluidum
2015-11-18
-
-
1100239-1
2015-09-17
-
-
A01K63/04,B01F3/04,B01F7/18, B01F15/02, C02F3/12, C02F7/00
-
-
-
patent
-
-
invändare
AQUAGYRO VATTENVÅRD AB
-
-
TSC Innovation AB
Maria Lundström
-
-
-
-