Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

15-163
2016-03-15
2016-04-08
Återbetalning av ansökningsavgift
2015-11-20
-
-
2015-7494
2015-11-03
-
-
-
-
-
39 § namnlagen (1982:670); 1 § namnförordningen (1982:1136)
namn
avslag
övrigt
sökande
CN
-
-
-
-
-
Återbetalning av ansökningsavgift vid återkallelse av ansökan vid PRV medges inte.
-
RÄTTENS AVGÖRANDE

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

CN har yrkat att den vid PRV erlagda ansökningsavgiften i ärendet ska återbetalas till henne.

Till stöd för sin talan har hon i huvudsak anfört följande.

Av PRV:s hemsida framgår inte att man avgiftsfritt hos Skatteverket kan återta sitt flicknamn efter skilsmässa. Därför gjorde hon ansökan om namnbyte hos PRV och betalade skyndsamt in avgiften. Hon fick sedan höra via en bekant att det inte kostar någonting att byta tillbaka till sitt flicknamn. Hon kontaktade PRV som meddelade att det kostar och att det bara är vissa ärenden som går genom Skatteverket. Skatteverket upplyste henne om att det är kostnadsfritt att gå genom dem. Hon avslutade ärendet hos PRV och mottog beslut om avskrivning med beskedet att ingen avgift återbetalas. Det är dock skäligt att hon får tillbaka hela ansökningsavgiften eller del av denna, då PRV hade bristfällig information på sin hemsida och handläggningen inte hunnit starta. Det tog högst en till två veckor innan rättelsen begärdes och det skulle ta nio veckor innan hennes ärende skulle börja behandlas hos PRV. Endast en stämpel och ett brev hann utfärdas av PRV i ärendet.

SKÄL

Det finns inte lagligt stöd för Patentbesvärsrätten att bestämma om återbetalning av den erlagda ansökningsavgiften. Överklagandet kan därför inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär C)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, och Jeanette Bäckvall, referent, samt adjungerade ledamoten Beatrice Agrenius. Enhälligt.

EE
Visa mer Visa mindre