Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

15-172
2016-02-03
2016-04-05
Registrering av varumärket NORDIC PAINT i figur
2015-12-11
-
-
15-01254
2015-10-07
-
-
1, 2
medgivande
-
2 kap. 11 § varumärkeslagen (2010:1877)
varumärke
bifall2
övrigt
sökande
Nordic Custom Support AB, 556639-0232
-
-
-
-
-
Sedan innehavaren av det motanförda gemenskapsvarumärket medgett registreringen föreligger inte längre hinder för registrering på de av PRV anförda skälen.
-
DOMSLUT

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och visar ansökan åter till PRV för fortsatt handläggning.

YRKANDE M.M.

Nordic Custom Support AB har vidhållit sin ansökan om registrering av varumärket NORDIC PAINT i visst utförande.

Nordic Custom Support AB har till grund för sin talan åberopat, bland annat, att innehavaren av det motanförda gemenskapsvarumärket NORDIC PRODUCTS i visst utförande, Nordic Group OÜ, medgivit att varumärket NORDIC PAINT i visst utförande registreras i enlighet med ansökan samt åberopat ett skriftligt medgivande från innehavaren av det motanförda gemenskapsvarumärket.

DOMSKÄL

Av utredningen framgår att innehavaren av det motanförda gemenskapsvarumärket NORDIC PRODUCTS i visst utförande medgivit att varumärket NORDIC PAINT i visst utförande registreras för de varor som ansökan avser. Hinder mot registrering föreligger därmed inte längre på de av PRV anförda skälen.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, Jeanette Bäckvall samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski, referent. Enhälligt.

EV
Visa mer Visa mindre