Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

15-186
2016-04-13
2016-06-14
Upphävande av varumärkesregistreringen 0700 i figur
2015-12-23
-
-
523.450
2015-10-19
-
-
38
-
-
-
varumärke
avskrivet
övrigt
invändare
Deutsche Telecom AB
Helena Perneborg
-
0700 Sverige AB, 556980-2332
-
-
-
-

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 19 oktober 2015 angående varumärkesregistrering nr 523.450, se bilaga 1

---------

Målet föredras och följande antecknas.

Sedan Deutsche Telekom AG överklagat PRV:s beslut har PRV, efter begäran av 0700 Sverige AB, avfört den aktuella registreringen från varumärkesregistret.

Parterna har inte haft någon erinran mot att målet skrivs av.

Patentbesvärsrätten meddelar följande

BESLUT (att meddelas 2016-04-13)

Av utredningen i målet framgår att registreringen av varumärket 0700 i visst utförande har avförts från PRV:s varumärkesregister. Med hänsyn härtill har frågan om det i målet motanförda EU-varumärket utgör hinder mot registreringen förfallit.

Målet skrivs av från vidare handläggning.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

Sara Yng Protokollet uppvisat./

EE
Visa mer Visa mindre