Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

15-188
2016-02-01
2016-03-04
Avskrivning enligt 40 § första stycket namnlagen
2015-12-23
-
-
15-5679
2015-12-02
-
-
-
Avskrivning
-
40 § namnlagen (1982:670)
namn
avskrivet
övrigt
sökande
BAW
-
-
-
-
-
-
-
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 2 december 2015

angående namnansökan nr 15-5679, se bilaga 1

---------

Målet föredras i relevanta delar och följande antecknas.

Enligt tjänsteanteckning av den 12 januari 2016 (aktbil. 2) har BAW uppgett att den skrift som daterats den 8 december 2015, som PRV uppfattat som ett överklagande av verkets avskrivningsbeslut och därför sänt till Patentbesvärsrätten med anteckning om att den inkommit i rätt tid samt att skäl för omprövning inte föreligger, inte är avsedd att vara ett överklagande av PRV:s beslut.

Patentbesvärsrätten fattar följande

BESLUT (att meddelas 2016-02-01)

Patentbesvärsrätten skriver av målet från vidare handläggning. PRV:s beslut står därmed fast.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär C)

Sara Yng Prot. uppv.

EE
Visa mer Visa mindre