Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

16-004
2016-02-01
2016-03-04
Avskrivning enligt 40 § första stycket namnlagen
2016-01-11
-
-
15-6334
2016-01-04
-
-
-
Avskrivning
-
40 § namnlagen (1982:670)
namn
avskrivet
övrigt
sökande
NP
-
-
-
-
-
-
-
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 4 januari 2016

angående namnansökan nr 15-6334, se bilaga 1

---------

Målet föredras i relevanta delar och följande antecknas.

NP:s skrift av den 6 januari 2016 har av PRV uppfattats som ett överklagande av verkets avskrivningsbeslut och skriften har därför sänts till Patentbesvärsrätten med anteckning om att den inkommit i rätt tid samt att skäl för omprövning inte föreligger. I e-post av den 13 januari 2016 (aktbil. 5) har NP dock uppgett att han inte vill överklaga PRV:s beslut.

Patentbesvärsrätten fattar följande

BESLUT (att meddelas 2016-02-01)

Patentbesvärsrätten skriver av målet från vidare handläggning. PRV:s beslut står därmed fast.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär C)

Sara Yng Prot. uppv.

EE
Visa mer Visa mindre