Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

16-036
2016-04-28
2016-05-26
Byte av efternamn (Omma)
2016-02-18
-
2016-05-11
15-6718
2016-01-27
2604-16
Ej prövningstillstånd
-
Synnerliga skäl
-
14 § 2 st. namnlagen (1982:670)
namn
avslag
intressant
sökande
AH
-
-
-
-
-
Synnerliga skäl för adoptivbarn att byta efternamn till sin biologiska morfars mors efternamn har inte ansetts föreligga.
-
DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

AH har vidhållit sin begäran att få byta efternamn till Omma.

Till grund för sin ansökan har hon hållit fast vid att det finns synnerliga skäl att bevilja efternamnsbytet.

AH har till stöd för sin talan anfört bl.a. följande. Hon tog för trettio år sedan kontakt med sin biologiska familj och har sedan dess fått en identitet och knutit an till denna familj. Hon har särskilt god kontakt med sin syster. Hon bröt under 1990-talet kontakten helt med sin adoptivfamilj.

DOMSKÄL

Som PRV har anfört finns det hinder mot efternamnsbytet enligt 12 och 13 §§ namnlagen.

AH har gjort gällande att det finns synnerliga skäl för efternamnsbytet eftersom hennes biologiska morfars mor burit efternamnet Omma.

Så som har PRV anfört ska AH vid prövning av hennes ansökan om namnbyte anses som barn till sina adoptivföräldrar. Hon är således i rättslig mening inte släkt med sina biologiska förfäder. Den omständigheten att AH:s biologiska morfars mor burit efternamnet Omma är i sig inte sådana synnerliga skäl som enligt 14 § andra stycket namnlagen krävs för byte av efternamn, jfr Patentbesvärsrättens avgörande i mål nr 06-092. Inte heller vad hon har anfört om sin kontakt med sin biologiska syster och hennes släkt utgör sådana synnerliga skäl. Överklagandet kan därför inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär C)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Jeanette Bäckvall, ordförande och referent, och Patrik Rydman samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski. Enhälligt.

EE
Visa mer Visa mindre