Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

16-040
2016-04-05
2016-06-08
Registrering av en utstyrsel för röntgenapparater (för medicinskt bruk)
2016-02-25
-
-
12-03494
2015-12-21
-
-
10
-
-
-
varumärke
avskrivet
övrigt
sökande
Scanflex Healthcare AB, 556529-3106
Susanne Mellqvist
-
-
-
-
-
-
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 21 december 2015 (varumärkesansökan nr 12-03494)

---------

Sedan Scanflex Healthcare AB överklagat PRV:s beslut har bolaget återkallat överklagandet.

Patentbesvärsrätten fattar följande

BESLUT (att meddelas 2016-04-05)

Patentbesvärsrätten avskriver målet från vidare handläggning. PRV:s beslut står därmed fast.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga (Formulär B)

Eva Ekroth

Prot. uppv. JB

EE
Visa mer Visa mindre