Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

16-071
2016-05-20
2016-06-16
Återbetalning av ansökningsavgift
2016-04-20
-
-
16-1918
2016-04-12
-
-
-
Ansökningsavgift
-
39 § namnlagen (1982:670) och 1 § namnförordningen (1982:1136)
namn
avslag
övrigt
sökande
ST
-
-
-
-
-
Återbetalning av ansökningsavgift vid återkallelse av ansökan vid PRV medges inte.
-
RÄTTENS AVGÖRANDE

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

ST har yrkat att den vid PRV erlagda ansökningsavgiften i ärendet ska återbetalas till henne.

Till stöd för sin talan har hon i huvudsak anfört följande.

Av PRV:s hemsida framgår att man kan göra ansökan om att ”återta ett tidigare efternamn”. Hon angav tydligt i ansökan att hon ville återta sitt efternamn som ogift. Hon fick sedan höra av en bekant att hon istället skulle ansöka om detta hos Skatteverket. Hon kontaktade PRV och återkallade ansökan samt begärde återbetalning av avgiften. Hon fick avslag med motiveringen att avgiften ska täcka kostnader PRV haft i samband med ansökan. Hade en handläggare läst hennes ansökan hade denna omgående kunnat se att ärendet hamnat felaktigt hos PRV.

SKÄL

Det finns inte lagligt stöd för Patentbesvärsrätten att bestämma om återbetalning av den erlagda ansökningsavgiften. Överklagandet kan därför inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär C)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, Jeanette Bäckvall, referent, och adjungerade ledamoten Beatrice Agrenius. Enhälligt.

EE
Visa mer Visa mindre