Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

16-081
2016-07-07
-
Upphävande av varumärkesregistreringen TRUCK BIBENDUM
2016-05-09
-
-
527.734
2016-03-09
-
-
20
-
-
-
varumärke
avskrivet
övrigt
invändare
Compagnie Générale des Établissements Michelin
Gunilla Hedenquist och Anders Feldt
-
MT
-
-
-
-
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 9 mars 2016

angående varumärkesregistrering nr 527.734

---------

Sedan Compagnie Générale des Établissements Michelin överklagat PRV:s beslut och MT överlåtit överklagandet till klaganden har bolaget återkallat överklagandet.

Patentbesvärsrätten fattar följande

BESLUT (att meddelas 2016-07-07)

Patentbesvärsrätten avskriver målet från vidare handläggning. PRV:s beslut står därmed fast.

Patentbesvärsrätten överlämnar handlingarna till PRV för handläggning med anledning av överlåtelsen av varumärket.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga (Formulär B)

Eva Ekroth

Prot. uppv. FK

EE
Visa mer Visa mindre