Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

16-082
2016-08-08
-
Giltighet av den internationella varumärkesregistreringen SIRENA MARINE i visst utförande
2016-05-09
-
-
1196497
2016-02-22
-
-
12
Återkallelse
-
-
varumärke
avskrivet
övrigt
sökande
SIRENA MARINE DENIZCILIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Åsa Righard
-
-
-
-
Målet har avskrivits då klaganden återkallat sitt överklagande.
-

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 22 februari 2016

angående den internationella registreringen nr 1196497

---------

Målet föredras varvid följande antecknas.

Sedan SIRENA MARINE DENIZCILIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI överklagat PRV:s beslut har bolaget återkallat överklagandet.

Patentbesvärsrätten fattar följande

BESLUT (att meddelas 2016-08-08)

Patentbesvärsrätten avskriver målet från vidare handläggning. PRV:s beslut står därmed fast.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga (Formulär B)

Beatrice Agrenius

Prot. uppv.

JB

EE
Visa mer Visa mindre