Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

P 86-149
1990-11-19
1991-01-19
Patent på "Sätt och utrustning för borrning i berg med låg pallhöjd".
1986-02-18
-
-
8303851-3
1985-12-18
-
-
-
-
-
-
patent
avslag
-
sökande
NCC Bygg AB
Ehrners patentbyrå AB, Axel
-
-
-
-
-
-
-