Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

P 86-174
1990-12-10
1991-02-11
Förfarande för att tillvarataga lågvärdig energi
1986-03-14
-
-
8105530-3
1986-01-15
-
-
-
-
-
-
patent
avslag
övrigt
sökande
LGW
AB Stockholms Patentbyrå
-
-
-
-
-
-
-