Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

P 86-307
1990-12-12
1991-02-12
Värmeväxlare, och sätt att framställa den
1986-06-06
-
-
8205631-8
1986-04-09
-
-
-
-
-
-
patent
avslag
-
sökande
Energiagazdálkodási Intézet
Awapatent AB
-
-
-
-
-
-
-