Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

P 89-062
1990-12-28
1994-11-16
Plasmid med nukleotidsekvens innehållande en sekvens som kodar för A- eller B-kedjan i insulin och förfarande för dess framställning samt E.coli innehållande plasmioden och förfarande för framställning av E.coli.
1989-02-20
-
1991-02-19
7806086-0
-
-
Ej prövningstillstånd
-
-
-
-
patent
bifall
intressant
invändare
Bioinvest AB
-
-
The Regents of the University of California
Delmar
-
-
Ledamöter vid plenum: Linder, Hagman (skiljaktig i fråga om motiveringen), Depken, Henningsson, Lindqvist, Pernold, Ryberg, Schulze, Truvé och Törnroth.
-