Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

P 86-308
1990-12-10
1991-02-11
Centrifugalsikt, speciellt för en skjutcentrifug
1986-06-09
-
-
7807928-2
-
-
-
-
-
-
-
patent
bifall
-
sökande
Escher Wyss AG
Forsheden J
-
-
-
-
-
-
-