Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

P 89-076
1990-12-20
1991-02-20
Anordning för separering av fasta partiklar från vätska
1989-03-02
-
-
8603434-5
-
-
-
-
-
-
-
patent
bifall
-
sökande
HS
Danielsson, Margareta Styrelsen för teknisk utveckling
-
-
-
-
-
-
-