Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

P 89-111
1990-11-05
1991-01-05
Säkerhetsanordning vid behållare, skåp och liknande för förvaring av värdeföremål, penningsmedel och dylikt
1989-04-11
-
-
8605460-8
-
-
-
-
-
-
-
patent
avslag
-
sökande
Global Security AB
Gran Patentbyrå AB, Oscar
-
-
-
-
-
-
-