Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

P 89-174
1991-01-10
1991-09-23
Patent på positioneringsdon för linjebundna fordon
1989-06-28
-
1991-03-04
8500012-3
-
-
Ej prövningstillstånd
-
-
-
-
patent
avslag
övrigt
sökande
PJ
Nilsson Patentbyrå AB, Lennart
-
-
-
-
-
-
-