Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

P 89-224
1990-10-22
1990-12-22
Förklaring enligt 72 § patentlagen (PL)
1989-09-05
-
-
83301665.2
-
-
-
-
-
-
-
patent
avslag
övrigt
sökande
Diving Unlimited International Inc.
Ström, Tore Ström & Gulliksson AB
-
-
-
-
-
-
-