Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

P 89-271
1990-11-29
1991-01-29
Anordning vid låsförsedda dörrar
1989-12-07
-
-
8700573-2
1989-10-27
-
-
-
-
-
-
patent
avslag
-
sökande
OB
Bengt G. Sedvall, B. Sedvall Patentbyrå
-
-
-
-
-
-
-