Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

P 87-013
1990-12-18
1991-02-18
Patent på tandkrämspreparat
1987-01-22
-
-
8008750-5
1986-12-10
-
-
-
-
-
-
patent
avslag
övrigt
sökande
Colgate-Palmolive Company
Barnieske Patentbyrå, H.W.
-
-
-
-
-
-
-