Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

N 90-006
1991-01-02
1991-05-03
Skancke
1990-05-31
-
1991-01-18
89-2930
-
-
Ej prövningstillstånd
-
-
-
-
namn
avslag
-
sökande
RA
-
-
-
-
-
-
-
-