Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

M 90-024
1991-01-11
1991-01-11
1) Flaköverbyggnad för fordon 2) Lucka till flaköverbyggnad för fordon
1990-05-10
-
-
88-2094
1990-02-27
-
-
-
-
-
-
mönster
bifall
övrigt
sökande
Högaverken-Produktion AB
Awapatent AB
-
-
-
-
-
-
-